خبر فوت اقای هاشمی را در حالت ایستاده در اتوبوس در حالی جای خودم را به یه پیر مرد خیلی پیر داده بود(محض ریاگفتم این تیکه را ) خوندم از تلگرامم 
شوک شدگیم بالا بود حس میکنم هنوز هم :(
امروز تو کلاس کلا گیج میزدم
همچین مواقعی دلم میخواد ایران بودم
میدونم اگه زمان جنگ بود من حاضر نبودم خارج از ایران باشم و ترجیح میدادم بین مردم کشورم باشم
به قول اون جمله هه روی دبوارهای حلب کشور هتل نیست که وقتی خدماتش بد شد ترکش کنیم

منبع : گذر زندگی من
برچسب ها :